NYHET

UiBs første bærekraftspiloter: Fv. Sander Meland, Mari Froastad, Cora Gabrielle Møller Jensen, Hibaq Abdi Mohamed og Olav Straume. Møller Jensen har senere tatt fatt på nye oppgaver, da hun ble valgt inn som studentrepresentant i universitetsstyret.

Bli kjent med bærekraftspilotene

Studentinvolvering, plastrydding, gjenbruksmarked, konferanser, FN-dagen – og korona. Slik har året vært for UiBs første kull av bærekraftspiloter.

Publisert

VIL DU BLI BÆREKRAFTSPILOT?

Det første kullet av bærekraftspiloter går nå inn i sin siste periode, og prosessen er i gang med å finne den neste gruppen engasjerte studenter til stillingene. Søknadsfristen er 30. november, og du kan søke på stillingene her

PILOTENES BESTE BÆREKRAFT-TIPS TIL STUDENTER

  • Engasjer deg og finn ut hvilke arrangementer/muligheter som finnes for studenter i Bergen, det er ikke få!
  • Tenk over hva du som forbruker kaster/bruker ila dagen. Det er mye som kan spares hvis alle gjør en liten innsats. Ved å kjøpe noe brukt sparer du både penger og klimagassutslipp
  • Se igjennom hvilke valg du tar i løpet av dagen og still deg selv spørsmålet om det finnes et mer bærekraftig alternativ eller miljøvennlig måte å gjennomføre handlingen. Det kan for eksempel være å spise mindre kjøtt, ta sykkelen til skolen hvis det lar seg gjøre eller å planlegge hjemreiser god tid i forveien slik at du kan ta toget til en billig penge.

Det nærmer seg ett år siden fem bærekraftspiloter - Mari Froastad, Sander Meland, Cora Gabrielle Møller Jensen, Hibaq Abdi Mohamed og Olav Straume - ble ansatt ved UiB.

Som bærekraftspiloter skal de planlegge, gjennomføre og evaluere aktiviteter som kan sette bærekraft og Klimanøytralt UiB på dagsorden for studentene ved universitetet. De er et bindeledd mellom studentene og universitetsledelsen, og skal bidra til å løfte studentperspektivet i arbeidet med satsingsområdene Klima og energiomstilling, Marin forskning, Globale samfunnsutfordringer, samt SDG Bergen.

Her er noen av erfaringene bærekraftspilotene sitter igjen med, etter snart et år med mange høydepunkter, men også utfordringer som følge av pandemien:

Mari Froastad

25 år, studerer master i naturgeografi

Mari Froastad

Hvorfor ville du bli bærekraftspilot ved Universitetet i Bergen?

Det så ut som en perfekt deltidsjobb! Jeg hadde lyst å bli kjent med ulike deler av UiB og hvordan de jobber med bærekraft. Det er veldig gøy å være en del av «det som skjer». Og så interesserer jeg meg for miljø, fremtid og studentengasjement!

Hvordan har året som bærekraftspilot vært? Hva er høydepunktet?

Det har vært et lærerikt år med mange prosjekter. Det har vært mye å ta tak i, men jeg vil si at arbeidet rundt strandryddeukene var veldig fint, og det var også gjenbruksmarkedet i Grieghallen i desember 2019. Forhåpentligvis kommer to andre høydepunkt på tampen nå før jul!

Sander Meland

21 år, studerer master i energi

Sander Meland.

Hvorfor ville du bli bærekraftspilot?

Ettersom jeg studerer integrert master i energi ved UiB tenkte jeg dette var en fin mulighet til å få litt innsikt i hva som faktisk rører seg rundt klima og energiomstilling ved universitetet. I tillegg til at det virket som en veldig spennende jobb.

Hvordan har året vært?

Året som bærekraftspilot har vært utfordrende med tanke på pandemien, men også veldig lærerikt. Vi hadde mange planer som har blitt avlyst, som førte til at kreativiteten og gjennomføringsevnen vår har blitt testet. Høydepunktet må være å få tilfredsstilt forhåpningene mine til jobben da vi fikk på plass mentorordningen vår, og virkelig få innsikt i hvordan det jobbes med klima og energiomstilling på universitetet.

Hovedprosjektet mitt skulle vært å være kommunikasjonsansvarlig for Science Meets Industry konferansen til Bergen Energy Lab. Denne har blitt utsatt og jeg måtte legge helt nye planer. Dermed har jeg satt mitt hovedfokus til å være en ressurs for studenter, da som et bindeledd mellom studentmassen og de ansatte ved universitetet.

Olav Straume

25 år, studerer master i sammenliknende politikk.

Olav Straume

Hvorfor ville du bli bærekraftspilot?

Jeg syntes det virket veldig spennende å få bli med på å jobbe med bærekraftssatsinga til universitetet.

Hvordan har året som bærekraftspilot vært? Hva er høydepunktet?

- Året har vært spennende! Samtidig har vi som så mange andre blitt påvirket av koronapandemien. Høydepunktet for min del var Bærekraftskonferansen i februar. Nå jobber vi med neste års konferanse som etter alt å dømme blir veldig annerledes, men minst like bra!

- Jeg jobber for øyeblikket med et nettverkingsseminar for organisasjoner som arbeider med bærekraft i Bergen. Det finnes mange studenter som gjør mye godt arbeid, og vi håper å kunne gjøre dem bedre kjent med hverandre og med oss, slik at vi kan samarbeide enda bedre i tida som kommer.

Hibaq Abdi Mohamed

21 år, Studerer master i Rettsvitenskap

Hibaq Abdi Mohamed

Hvorfor ville du bli bærekraftspilot?

Jeg hadde et ønske om å bidra til at studenter fikk mer innflytelse på UiB. Som student da komme i en posisjon der universitet får muligheten til å dra nytte av min kunnskap og studentene, og hvordan best arrangere arrangementer som er med på å gagne studentene. Jeg hadde håp om å bruke min energi og vilje til å gjennomføre gode prosjekter og arbeid, noe som har vist seg å stemme.

Hvordan har året vært? Hva er høydepunktet?

Veldig læringsrikt, spennende og ikke minst krevende. Vi har som en gruppe måtte tenke nytt rundt konsepter og ikke minst hvordan vi skal nå ut til flere, men samtidig opprettholde og respektere smittevernsrestriksjonene.

For min del var høydepunktet mandag 26. oktober. Som pilot for Globale samfunnsutfordringer fikk jeg være med på å planlegge et arrangement for å markere FN-dagen. Jeg deltok selv ved å ha en samtale om FN med Kai Grieg. Det var givende å se hvordan hardt arbeid første til at alle som var i salen fikk et stort læringsutbytte, men ikke minst bedre kjennskap til min jobb som bærekraftspilot.

Powered by Labrador CMS