NYHET

Møbellageret på Damsgård på 500m2 er ganske fullt.

Unik mulighet for gjenbruk

Ved UiB har gjenbruk av innbo og teknisk utstyr blitt stadig viktigere. Når gamle utslitte universitetsbygninger skal pusses opp til moderne standard, går økonomi og miljø hånd i hånd.

Publisert Sist oppdatert

Du har kanskje sett det? Et stort bygg skal rehabiliteres, og container på container blir fylt opp med gammelt innbo mens nye møbler og utstyr lastes inn. Til slutt er det klima og miljø som står igjen som taperen. Det er denne bruk og kast mentaliteten UiB vil til livs.

Med 350 000 kvadratmeter og nesten 100 bygg, mange av dem svært gamle, blir det mye rehabilitering og renovasjonsprosjekter. Disse spenner seg fra renovasjon og vedlikehold av enkelt rom, til større rehabiliteringsprosjekter på hele bygg av typen som nå foregår i Nygårdsgaten 5.

Arbeidet her startet i mars, og når det står ferdig vil det gamle bygget ha plass til 450 moderne arbeidsplasser, ny kantine og storsal med møteromssenter. I et slikt bygg er det mye å spare på å ta vare på teknisk utstyr og systemer, både for miljøet og i rene kroner og øre.

Vi er heldige som kan gjøre dette. Det at vi er en stor organisasjon som er geografisk konsentrert gir oss en fordel sammenlignet med andre store organisasjoner.

Gruppeleder for interiør og skilting ved Eiendomsavdelingen, Anette Spord

Dyrt teknisk utstyr beholdes

UiBs Eiendomsavdeling anslår at bare gjenbruk av led-belysningen vil spare universitet for 1,5 millioner kroner. På toppen av dette kommer gjenbruk av utstyr til sentral driftskontroll, dørpumper, innvendige dører, dørhåndtak, UPS, batterier og annet teknisk utstyr.

– Mindre og større avfuktere og befuktningsanlegg har vi også demontert og satt til lagring slik at de kan brukes på nytt. Når vi går nøye gjennom lokalet og plukker med oss det som kan brukes på nytt så har det blitt en god del, forteller driftsleder ved Eiendomsavdelingen Ove Johnny Gaupås.

Han sier det er et givende arbeid for de ansatte. Både den økonomiske delen og miljøaspektet ved gjenbruk motiverer til å finne smarte løsninger.

– Det har vært stor entusiasme og en «go» følelse blant de ansatte for det med å ta vare på og gjenbruke disse systemene.

Møbler

NG5 har blitt renset for møbler og teknisk utstyr, mye av dette skal brukes om igjen.

Ved siden av teknisk utstyr blir også møbler og lignende brukt om igjen der det er mulig. For NG5 betød det en stor flyttejobb der bygget skulle tømmes i sin helhet før rehabiliteringen startet. Etasjene ble fraflyttet en etter en, og veldig mye av møbler og annet løst inventar og utstyr ble flyttet ut sammen med de ansatte.

– Vi er heldige som kan gjøre dette. Det at vi er en stor organisasjon som er geografisk konsentrert gir oss en fordel sammenlignet med andre store organisasjoner. Kostnadene ved å flytte møbler og utstyr mellom bygg blir mindre. Vi har også tilgang på lokaler som brukes som midlertidig lagringsplass, noe som gjør det enklere å ta vare på møbler og få en god sirkulasjon på dem, sier gruppeleder for interiør og skilting ved Eiendomsavdelingen, Anette Spord.

Reparasjon

Også ødelagte møbler kan få nytt liv om man bestemmer seg for å prøve. Blant annet har 16 ødelagte kontorstoler blitt til 12 brukbare stoler. Dette ble gjort ved å kjøpe noen nye deler, og bruke de resterende 4 stolene som «delestoler». Prisen på reparasjonene ble omtrent det samme som det ville kostet å kjøpe 3 helt nye stoler.

Et annet nylig eksempel er da 25 hjørne-hev/senk pulter det ikke lenger var bruk for ble gjort om til vanlige hev/senk pulter ved å bytte bordplatene på dem.

– Totalt har vi brukt rundt 25 000,- på innkjøp av nye bordplater. Dette tilsvarer prisen på cirka 5 nye hev/senk bord. Samtlige av disse ombygde bordene har fått nye fornøyde eiere, sier Spord.

Powered by Labrador CMS