NYHET

Dag Rune Olsen overleverte rektorkontoret til Margareth Hagen, mandag 4. januar klokken 12.
Dag Rune Olsen overleverte rektorkontoret til Margareth Hagen, mandag 4. januar klokken 12.

Rektorbytte gjennomført

– Jeg ser fram til godt samarbeid med faglig og administrativ ledelse de kommende månedene, sier fungerende rektor Margareth Hagen. Et samlet rektorat er enige om ny organisering av rektoratet ved UiB.

Publisert Sist oppdatert
Bak fra høyre, viserektor for tverrfaglig virksomhet og store satsinger Robert Bjerknes, viserektor for globale relasjoner Annelin Eriksen, viserektor for utdanning Oddrun Samdal og fungerende rektor Margareth Hagen.
Bak fra høyre, viserektor for tverrfaglig virksomhet og store satsinger Robert Bjerknes, viserektor for globale relasjoner Annelin Eriksen, viserektor for utdanning Oddrun Samdal og fungerende rektor Margareth Hagen.

Etter snart åtte år som rektor ved Universitetet i Bergen har Dag Rune Olsen valgt å gå av som rektor ved UiB med virkning fra mandag 4. januar kl 12. Fra samme tidspunkt blir Margareth Hagen fungerende rektor ved Universitetet i Bergen.

I henhold til UH-loven kan styret fastsette at prorektor overtar som rektor hvis denne fratrer i løpet av siste året i funksjonsperioden. Universitetsdirektøren har kalt inn til ekstraordinært styremøte torsdag klokken 16.30, der det legges frem for styret en sak der det foreslås at Margareth Hagen overtar som rektor frem til 1. august 2021.

Samtidig foreslås det at viserektor for globale relasjoner Annelin Eriksen blir rektors stedfortreder.

Rektoratet består ellers av viserektor for utdanning Oddrun Samdal og viserektor for tverrfaglig virksomhet og store satsinger Robert Bjerknes.

De som er gjenværende i rektoratet vil fortsette arbeidet for UiB ut valgperioden, og i en uttalelse skriver de at de vil sammen sørge for at Vestlandets største forsknings- og utdanningsinstitusjon fortsatt har en stabil valgt ledelse.

– I løpet av mars skal det velges nytt rektorat ved Universitetet i Bergen. Som dere vet, er flere av oss i rektoratet på valg, og stiller til valg mot hverandre. Til tross for dette, er det viktig for oss å presisere at vi vil fortsette samarbeidet vårt i rektoratet, og ser frem til å lede organisasjonen sammen de neste månedene, skriver de.

Dag Rune Olsen til Tromsø

Dag Rune Olsen har snart vært rektor ved Universitetet i Bergen i åtte år, og tiltrer som ny rektor ved UiT 1.august, men vil allerede i vår være involvert i arbeidet ved UiT.

– UiT ønsker at jeg kan arbeide inntil 1 dag i uken med innspill saker som skal fremmes for UiT-styret i vårsemesteret. Disse er i all hovedsak knyttet til rekruttering og overgang til enhetlig ledelse, likevel er det riktig å si at dette har hatt betydning for min konklusjon. At jeg trer til side i Bergen vil fjerne enhver form for tvil knyttet til interessekonflikt, sier Olsen.

Han vil fortsatt være ansatt ved Universitetet i Bergen frem til han tiltrer ved UiT og vil disponere arbeidsoppgaver og arbeidstid på oppdrag fra universitetsledelsen. Stillingsbrøken til Olsen blir justert i henhold til hans nye arbeidsoppgaver i Tromsø.

Fungerende rektor ved UiB, Margareth Hagen takker Dag Rune Olsen for den store innsatsen han har gjort som rektor ved UiB i over 7 år, og sier at det nå venter mange viktige oppgaver for både UiB og sektoren i det neste halvåret, og viser til blant annet styringsmelding og ny UH-lov.

– Sammen med det øvrige rektoratet vil jeg sørge for at vi har en klok håndtering av disse prosessene i tett samspill med hele organisasjonen. Universitetet i Bergen er en solid og stødig organisasjon. Jeg ser fram til godt samarbeid med faglig og administrativ ledelse de kommende månedene, sier Hagen.

Powered by Labrador CMS