NYHET

Knut Egil Børnes har hele UiB som sin arbeidsplass, her sammen med sitt "kontor".

De som holder fortet – Knut Egil Børnes

I ukens utgave serien «De som holder fortet» møter du Knut Egil Børnes. Han er driftsoperatør i eiendomsavdelingen.

Hva jobber du med?

Det er ikke så enkelt å svare på, selv om det er et spørsmål jeg har fått mange ganger. Kort kan jeg si at jeg jobber med brukerstøtte, men om jeg skal prøve å være mer spesifikk vil jeg si at de tjenestene vi har ut over hele UiB dreier seg om å tilrettelegge for studentene og de administrative ansatte. Vi driver med alt mulig. Flytting av bord og stoler, transport av PC til og fra eksamen, eksamenspapirer, lager og logistikk. Det er både små og store transportoppdrag, montering og demontering. Du kan trygt si at det er en variert hverdag.

Hvordan er det å være på jobb under pandemien?

Det er ikke et problem å få gjort jobben, men det er jo uvant å ikke treffe folk og kolleger. Når det gjelder den praktiske delen er det noen ting som er utfordrende. For eksempel er dette med tilgang til kontorer hvor jeg har oppdrag av og til litt vanskelig, noen ganger hender det at det er låst og vi må komme tilbake senere. Så noen ting tar litt lengere tid, men ellers har det for så vidt gått greit.

Har dere gjort noen tilpasninger i arbeidshverdagen?

Vi har gjort noen justeringer, vi spiser ikke lunsj sammen lengere, vi har ikke felles møter, og vi gjør så godt vi kan for å løse oppdrag i faste team eller alene. Vi holder rett og slett mer avstand.

Hva ville vært konsekvensen om du ikke var fysisk til stede på jobb?

Det ville gått ut over den daglige driften og da spesielt for studentene og de administrativt ansatte som ikke ville fått den tilretteleggingen og støtten de har bruk for. For eksempel ville det blitt vanskelig å gjennomføre eksamen i høst, da det er vi som sørger for transport av PCer, eksamenspapirer og lignende.

Hva er neste punkt på agendaen?

Nå skal jeg ut å hente et halvt tonn med servere på IT-avdelingen og lever de på Høyteknologisenteret, på veien skal jeg ta med meg en laptop som skal leveres ut og jeg skal hente noen defekte reoler fra nye odontologen.

Powered by Labrador CMS