NYHET

Fra venstre: Ambassaderåd Johan Kristian Meyer, ambassadør Endre Stiansen, rektor ved University of Khartoum, Prof. Imadeldin E. Aradaib og prosjektleder Liv Tønnessen, CMI.

Starter nytt samarbeidsprosjekt med universiteter i Sudan

SNAC-prosjektet finansieres med 40 millioner kroner og bygger på UiBs 60 år lange samarbeid med forskere og utdanningsinstitusjoner i Sudan.

I 2023 er det 60 år siden det som er blitt et bredt samarbeid med forskere og utdanningsinstitusjoner i Sudan ble innledet av antropologer fra Bergen og Khartoum. Dette samarbeidet er dermed det første og mest langvarige internasjonale samarbeidet UiB har hatt.

Mandag 30. januar 2023 ble et nytt stort prosjekt signert, og dette vil sørge for å videreføre det akademiske samarbeidet med Sudan. Prosjektet Sudan-Norway Academic Cooperation (SNAC) ledes av Chr. Michelsens Institutt (CMI) ved Liv Tønnessen, og UiB er partner sammen med University of Khartoum (UoK) og syv regionale universiteter i Sudan. Den norske ambassaden finansierer prosjektet med 40 mill NOK over fire år.

Rektor Margareth Hagen sendte en videohilsen under signeringsseremonien i Khartoum.

På signeringsseremonien i Khartoum var UiB representert ved prosjektleder Munzoul Assal (professor II ved sosialantropologi, UiB og UoK) og en videohilsen fra rektor Margareth Hagen.

UiB deltar i prosjektet med representanter fra fire ulike fakulteter, samt Universitetsbiblioteket og Universitetsmuseet. Mange av disse fagmiljøene har samarbeidet med partnere i Sudan i lang tid. SNAC-prosjektet vil gi muligheter for å skape nye og sterkere bånd, også til de regionale universitetene i Sudan.

CMI, UiB, UoK og syv regionale universiteter i Sudan skal i SNAC-prosjektet utforske utfordringer knyttet til blant annet klimaendringer, matsikkerhet, kjønn, sikkerhet, migrasjon, flyktninger og demokrati.
Powered by Labrador CMS