NYHET

Dekan Norman Anderssen sier at det ombygde lokalet vil bli et godt tilskudd til eksisterende studentarbeidsplasser og et sted for større arrangementer ved fakultetet.

Stor stemning i ny storstue

Torsdag 16. februar åpnet Det psykologiske fakultet sin nye storstue i Christiesgate 12. Studenter og ansatte feiret et ombygd og nyoppusset lokale.

Publisert

Det nye lokalet ligger i andre etasje der fakultetsbiblioteket var tidligere. Lokalet inneholder undervisningsrom, arbeidsplasser for studentene, mindre møterom for ansatte, mingleareal og et eget større møterom på mesaninen i tredje etasje.

Det blir et sted å lese og lære til hverdags, og et sted å treffes til større arrangement.

Tas allerede flittig i bruk

Studentene har allerede tatt studieplassene og minglearealet flittig i bruk, og trivselen er høy.

Norman Anderssen.

– Vi er veldig glade for at vi nå kan flytte inn i de nye flerbrukslokalene med en åpningsfest for både ansatte og studenter. Det har blitt skikkelig fint og brukervennlig, og det kommer til å bli til stor nytte for alle på fakultetet, også for de som 'bor' i de andre byggene, sier Norman Anderssen, fakultetsdekan.

På åpningsarrangementet for fakultetets ansatte og studenter ble det arrangert paneldebatt hvor temaet var ChatGPT. Innledere og publikummere fra instituttene og fra studentene deltok.

Torsdag var den offisielle åpningen av de nye lokalene i Christiesgt. 12. Fra venstre: Elisabeth Flo, Åge Diseth, Elisabeth Flo og Kjetil Vikene som debatterte ChatGPT i undervisningssammenheng. Moderatoren var student Salvatore Messina.
Ansatte og studenter ved fakultetet deltok på åpningsarrangementet.

…og Dialogen skal det hete

I dagene før åpningsarrangementet har det pågått en omfattende navnekonkurranse basert på over 70 navneforslag.

Til slutt stod fire forslag igjen som ansatte og studenter kunne stemme på. Dialogen ble navnet som gikk av med seieren, foreslått av Helge Holgersen, førsteamanuensis ved Institutt for klinisk psykologi.

Prislapp på ca. 58 millioner

Ombygging og renovering har kostet rundt 58 millioner totalt og er realisert med en støtte fra Kunnskapsdepartementet på 27 millioner. De resterende midlene har UiB stått for. Eiendomsdirektør Kjartan Nesset håper psykologistudentene vil trives i de nye arealene.

Eiendomsdirektør Kjartan Nesset er takknemlig for det gode samarbeidet med ansatte, studenter og prosjektledelsen i renoveringsprosjektet.

– Jeg vil gratulere Psykologisk fakultet med nye, flotte areal som vi på EIA håper både studenter og ansatte vil få stor nytte av. Lokalene her føyer seg inn i en satsing UiB har på gode, multifunksjonelle læringsarealer der studentene trives. Når UiB bruker så mange millioner på renovering så er det fordi vi ønsker at lokalene våre skal gi studentene et best mulig utgangspunkt for læring.

– Jeg vil også takke fakultet, ansatte, studenter og prosjektledelsen for et godt samarbeid og en god prosess i hele renoveringsprosjektet. For Eiendomsavdelingen er det avgjørende at ansatte og studenter er med og bidrar i slike prosesser for at resultatet skal bli bra, sier Nesset.

Powered by Labrador CMS