NYHET

Tredjepartsportalen vil gi enkel tilgang på eksempelvis modelleringsverktøy, statistikkprogramvare, eller programvare for tekst, video og bildebehandling. Illustrasjonsfoto.

Lanserer portal for programvare i undervisning

UiB læringslab utvikler nå Tredjepartsportalen; en digital løsning der studenter får rask og sikker tilgang til programvare som er relevant for undervisningen - der de er og når de trenger det. Løsningen lanseres for alle studenter ved UiB i januar.

Publisert Sist oppdatert

Tredjepartsportalen (apps.uib.no)

En rask, selvbetjent løsning for distribusjon av programvare på studentenes eget utstyr.

Gjør det enkelt for underviser å administrere programvare til studentene.

Integrert i Mitt UiB.

Utviklet som en del av UiB læringslab-programmet, i samarbeid med IT-avdelingen og de andre sentrale avdelingene, fakultetene og eksterne teknologipartnere.

Lanseres til alle studenter i januar 2021.

- Undervisning og læring er i endring, og foregår ikke lenger bare med tradisjonelle metoder i auditorier og på lesesaler. Nå har vi aktive og fleksible læringsrom, nye typer studentsamarbeid og arbeid på digitale flater. Med Tredjepartsportalen vil vi gi studentene relevant og nyttig programvare som de enkelt kan få tilgang til når de trenger det, sier prosjektleder Magnus Svendsen Nerheim i UiB læringslab.

Han utdyper at det eksempelvis kan dreie seg om modelleringsverktøy, statistikkprogramvare, eller programvare for tekst, video og bildebehandling.

- Stort løft for UiB og sektoren

Viserektor for utdanning ved UiB, Oddrun Samdal, mener portalen vil bli et stort løft både for UiB og sektoren for øvrig.

- Det at studenter og undervisere ved UiB nå får enkel og rask tilgang til programvare som er viktig for undervisningen, er et stort fremskritt. Dette vil også gi et løft for sektoren, da flere andre utdanningsinstitusjoner har mulighet til å ta løsningen i bruk etter at den lanseres ved UiB i januar, sier hun.

- Med Tredjepartsportalen vil vi gi studentene relevant og nyttig programvare som de enkelt kan få tilgang til når de trenger det, sier prosjektleder Magnus Svendsen Nerheim i UiB læringslab.

Samdal mener Tredjepartsportalen i tillegg vil gi et kompetanseløft, ved at fagmiljøene kan dra veksler på andres erfaringer om nyttige programmer i undervisningen.

Tett på fagmiljøene

- Vi samarbeider tett med ulike fagmiljøer i utviklingen av portalen, sier Nerheim, og utdyper at dette er avgjørende for å identifisere behov og utfordringer, og finne de gode løsningene sammen. Særlig har samarbeidet og innsatsen fra IT-avdelingen vært viktig for å finne de riktige tekniske løsningene.

Samarbeidet med de akademiske fagmiljøene har også vært viktig. For eksempel har SV-fakultetet brukt portalen i et metodekurs som bruker statistikkprogrammet STATA, og kurs i geografiske informasjonssystemer (GIS) på institutt for geografi.

Viserektor for utdanning, Oddun Samdal, mener portalen vil bli et løft både for UiB og sektoren.

- Formålet var å høste erfaringer og identifisere utfordringer gjennom praktisk bruk. Vi er veldig positive til prosjektet, samtidig som vi er opptatt av å få alle vanskeligheter «opp i dagen», slik at de kan bli løst. Det er avgjørende at løsningene fungerer 100 prosent, slik at tekniske problemer ikke tar tid og oppmerksomhet bort fra det faglige arbeidet, sier visedekan for utdanning ved fakultetet, Dag Elgesem.

- Studentene får mer fleksibilitet

Han forteller at de har oppdaget noen problemer underveis i testfasen, men har vært i tett dialog med utviklerne om dette.

- Vår vurdering er at problemene dels allerede er løst og at resten er løsbare, sier Elgesem.

Visedekan for utdanning ved SV-fakultetet Dag Elgesem sier at de har gode erfaringer etter å ha testet Tredjepartsportalen.

- Hvordan vil portalen kunne støtte studenter og undervisere når det gjelder læring og undervisning ved UiB?

- Portalen vil forenkle tilgangen til programvare for studenter og undervisere. Studentene får mer fleksibilitet, gjennom muligheten til å kunne jobbe med programmene på egen maskin, når de vil og hvor de vil, sier Elgesem, og legger til:

- Det vil også være lettere å jobbe med programmene i undervisningen, uten at man er i et dedikert PC-rom. Portalen gir god oversikt over hvilke programmer som er tilgjengelige, som gjør det lettere å prøve ut alternativ programvare. Nytten blir enda større når programmene etter hvert også blir tilgjengelige i eksamenssituasjonen.

Elgesem forteller videre at Tredjepartsportalen vil kunne skape positive synergier inn i SV sine planer om å modernisere læringsarealer, som UPihl-bygget, ved å gi mer fleksibilitet i undervisningsrommene.

Lanseres til alle i januar

Frem mot lanseringen i januar, vil fagmiljøer på tvers av UiB bli bedt om å komme med innspill til hva slags type programvare det er behov for i de ulike studiene.

- Disse innspillene blir viktige for å avgjøre hva slags programvare vi skal tilby når Tredjepartsportalen blir lansert til alle studentene våre, sier Nerheim.

Viktig bidragsyter

Viserektor Samdal forteller at UiB læringslab er en viktig bidragsyter til den digitale satsingen ved Universitetet i Bergen.

- De digitale løsningene som blir utviklet i læringslaben er grunnlagt i et godt pedagogisk tankesett, som styrker både læring, undervisning og vurdering ved UiB, sier hun.

Tidligere har UiB læringslab vært en drivende kraft for utviklingen av blant annet Mitt UiB og arbeidet med digital eksamen.

-Jeg vil også spesielt nevne hvordan læringslaben har bistått under koronasituasjonen, ved å gi opplæring til undervisere om hvordan man på en god måte kan ta i bruk digitale verktøy. Dette er Tredjepartsportalen et nytt godt eksempel på, avslutter Samdal.

Powered by Labrador CMS