NYHET

Du kan stemme på din rektorkandidat frem til torsdag 25. mars klokken 12:00.

I dag avgjøres hvem som blir UiBs neste rektor

Mandag 22. mars åpnet rektorvalget på UiB. Her ser du hvordan du kan stemme på dine kandidater til rektor og prorektor.

Publisert Sist oppdatert

FAKTA OM REKTORVALGET

 • Valget åpnet 22 mars (klokken 09:00) til 25. mars (klokken 12:00)
 • Velgerne stemmer via et elektronisk valgsystem
 • Alle som er i ansattmantallet eller studentmantallet kan stemme
 • Vinnerne annonseres torsdag 25. mars
 • Den neste rektorperioden begynner 1. august

Rektorvalget på UiB varer fra 22.- 25. mars, og både ansatte og studenter kan stemme i løpet av disse dagene.

Når du avlegger din stemme, velger du et lag som du ønsker skal være rektor og prorektor i løpet av de neste fire årene.

Dette er rektorkandidatene:

Slik stemmer du

Mandag 22. mars klokken 09:00 åpnet valget for ansatte og studenter som har stemmerett. Du kan stemme frem til klokken 12:00 på torsdag 25. mars.

– Jeg vil oppfordre alle til å bruke stemmeretten sin i rektorvalget. Vi vil sende ut en e-post til ansatte og studenter med lenke til det elektroniske valgsystemet og instrukser på mandag. I tillegg er lenken tilgjengelig på nettsidene til rektorvalget, hvor du også finner all informasjon, sier leder for valgstyret, professor Eirik Holmøyvik på Det juridiske fakultet.

Slik stemmer du:

 • Klikk på lenken til det elektroniske valgsystemet, og logg inn med ditt brukernavn og passord.
 • Velg valget "Rektorvalg 2021". Velg det rektorlaget du vil gi din stemme til.
 • Du kan stemme på nytt frem til valget formelt avsluttes. Gjør du det, slettes din forrige stemme automatisk.

Sjekk om du har stemmerett

Alle som står i ansattmanntallet eller studentmanntallet, har rett til å stemme ved rektorvalget.

Om du ikke finner navnet ditt og mener at du burde stått der, kan du kontakte valgstyret for å undersøke om du har stemmerett: valgstyret@uib.no

Slik vektes stemmene

Universitetsstyret har fastsatt vektingen av stemmene innenfor rammene til universitets- og høyskoleloven. For andre typer valg som dekaner og instituttledere har reglene på UiB endret seg, der ansattes stemmer teller likt.

Slik vektes stemmene:

 • Vitenskapelig ansatte (51 prosent)
 • Teknisk- og administrativt ansatte (24 prosent)
 • Studenter (25 prosent)

Kunngjøring av vinnerne

Vinnerne av rektorvalget kunngjøres med en gang stemmene er telt opp torsdag 25. mars. Leder av valgstyret, professor Eirik Holmøyvik, forteller at UiB vil bruke flere kanaler for å annonsere hvem som er vinnerne.

– Så snart opptellingen er gjort, vil vi informere kandidatene, universitetsstyret og ledelsen. Resultatet vil deretter bli kunngjort på valgsiden til UiBs nettsider, og resultatet formidles i På Høyden, uib.no og et eget nyhetsbrev, sier Holmøyvik.

Valg til universitetsstyret

Neste valg denne våren er til universitetsstyret, som vil vare fra 22.-27. april. Du kan fremdeles nominere kandidater til gruppe B (midlertidige ansatte i undervisnings- og forskerstillinger). Fristen til denne gruppen er utvidet frem til klokken 12:00 fredag 26. mars.

– Vi vil annonsere kandidatene til universitetsstyret rett over påske. Vi trenger fremdeles flere kandidater til gruppe B, og jeg vil oppfordre ansatte til å nominere sine kollegaer til et meningsfullt verv. Universitetsstyret er det viktigste organet på UiB, og gruppe B er den mest sårbare på grunn av midlertidige ansettelser, sier Holmøyvik.

Powered by Labrador CMS