NYHET

Overingeniør Steinar Sundberg ber alle huske å teipe polene på engangsbatteriene nå de kvitter seg med dem.

Nå blir det dyrt å feilsortere batterier

Fra juli økes avviksgebyret som UiB må betale for feilsorterte batterier til 10 000 kroner per avvik. Ett lite batteri i feil dunk tilsvarer ett avvik. Det kan altså fort bli mye tapte penger for UiB om man gjør feil.

Steinar Sundberg ved Eiendomsavdelingen ber ansatte huske å legge batteriene i de røde avfallsboksene som er spesiallaget til formålet.

Om ikke batteriene behandles riktig, kan det føre til brann, både under oppbevaring og når batteriet behandles på sorteringsanlegget.

Brukte batterier skal teipes og kastes i egen rød boks for batterier. Hver enhet på UiB skal ha en slik boks tilgjengelig i sine lokaler.

– Hvis et batteri havner i for eksempel papiravfall, kan dette eksplodere i sorteringsanlegget og starte brann. Dette skjer nærmest daglig i Norge, og kan medføre store kostnader og forsinkelser i avfallshåndteringen. I verste fall kan sorteringsanleggene bli helt ødelagt, sier Sundberg.

Ved siden av farene for brann i avfallsdunker og sorteringsanlegg, er det gode miljømessige grunner for å sørge for at forbruksbatterier havner på rett sted. Forbruksbatterier klassifiseres som farlig avfall, og ved å sortere de riktig unngår man forurensing og skader på natur.

– Batterier inneholder tungmetaller og kjemikalier vi ikke ønsker kommer ut i naturen, uansett om det er via forbrenning eller forsøpling, sier Sundberg.

Sundberg mener engangsbatterier bør byttes ut med ladbare batterier der det er mulig.

– Vi anbefaler bruk av oppladbare batterier i stedet for engangsbatterier. Disse kan lades opp til 1000 ganger, og vil redusere avfallet tilsvarende. De er litt dyrere i innkjøp, men er nedbetalt etter ca. fire ladinger, og NorEngros, som vi har rekvisita-avtale med, har mange varianter og ladere til disse.

Powered by Labrador CMS